Sunday, September 17, 2006

ഭാഷ്യം - ചെസ്സ് കളിക്കാരനെ ഞാനെന്തിനു് സഹായിക്കണം? (Part 2)

റഷ്യയും, ചൈനയും, അമേരിക്കയും ഒക്കേ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ചുമതലപെട്ട സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സിൽ നാം ഒരു സ്വർണ മെടൽ ജെയേതാവിനെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളു ആ വിജയത്തിന്റെ പുറകിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സംഘത്തെ നാം കാണാറില്ല. ഈ നാടുകളിൽ കായിക അഭ്യാസികളുടെ സാമ്പതിക കാര്യങ്ങളും ചിലവുകളും ഒക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേക്കേ സർക്കാർ ഏറ്റേടുക്കും. അവിടെ സർക്കാർ പ്രതിഭകളേ കണ്ടെത്താറില്ല, ശൃഷ്ടിക്കാറാണ് പതിവ്. 5 വയസ്സു മുതൽ പരിശീലിപ്പിച്ച്. 16 വയസിൽ സ്വർണ്ണം നേടി. 20 വയസിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണു് റഷ്യൻ ജിമ്നാസ്റ്റിക് ടീമിന്റേത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് സാധിക്കില്ല.


ഇന്ത്യയിൽ ഒളിമ്പിക്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള താരങ്ങളില്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് Professional Athelets ഇല്ലാത്തതു തന്നെ കാരണം. ഒരു കായികഭ്യാസി സ്വന്തം പ്രയത്നം കോണ്ടുമാത്രം വിജയം തേടാൻ വിധിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ലോക നിലവാരമുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം പണം മുടക്കി തന്നെയാണു് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ആർക്കും തന്നെ സർക്കാർ ആദ്യം പരിശീലനത്തിനു് ചിലവു പോയിട്ട് ജോലിയിൽ നിന്നും അവധിപൊലും കോടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. 100 കോടി ജനങ്ങളുള്ള നാട്ടിൽ ഒരു സ്വർണ്ണമെടൽ പോലും ഇല്ലാത്ത് കരണവും ഇതു തന്നേ.

ഇന്ത്യയിൽ കായിക താരങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അലെങ്കിൽ പെട്ടികട നടത്തണം. നമുക്കത്രയേ പറ്റു. അതിൽ ഞാൻ സർക്കാറിനെ തെറ്റുപറയില്ല. നമ്മുക്ക് കായികം വിനോദം മാത്രമാണു്, ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായി മാറിയിട്ടില്ല. (ക്രിയറ്റ് കായികം അല്ല, അതൊരു വ്യവസായം മാത്രമാണ്‍. 15 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രം പങ്കേടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം)


ആന തൂറുന്ന കണക്കിന് അണ്ണാൻ തൂറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൂ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു? ഭാരതം ഇനി എത്ര തിളങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം പട്ടിണിയിൽനിന്നും കരകയറിയിട്ടില്ല. നമ്മുക്കാവശ്യം ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണമല്ല. പ്രാധമിക ആവശ്യങ്ങളാണു്. കേരളവും ഗൾഫും മാത്രം കണ്ടു പരിചയമുള്ള മലയാളിക്കതു മനസിലാവില്ല. കുടിവെള്ളവും, പ്രാധമിക ആരോഗ്യ ശിശ്രൂഷയും ഇല്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിനു് ഗ്രാമങ്ങൾ അന്ത്രയിലും, ബിഹാറിലും, ഒറീസയിലും, ഝാർകണ്ഠിലും, ഉത്രാഞ്ചലിലും, ആസമിലും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇത് പരിഷ്കൃത സംസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. മനോരമയിൽ ഈ വാർത്തകൾ വരാറില്ല. എന്ത അതോന്നും ഭാരതതിൽ പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളല്ലെ. കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത് കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണു് മേല്പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

സ്പെർടസ് കൌൺസിൽ കൈയിട്ട് വാരി തിന്ന് മുടിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുകയ ഭേതം. മാസങ്ങൾ തോറും നടത്തിവരുന്ന ഒരു മരത്തോണിന്റെ കാശു് മതി ചെസ്സ് കളിക്കാരനെ റഷ്യയിൽ കോണ്ടുപോയി കളിപ്പിക്കാൻ.

sports councilന്റെ അഴിമതികളെ പറ്റി തിരുവനതപുരത്തെ (ചാല) വ്യപാരികൾക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിയാം കൂടുതൽ വിശതീകരിച്ച് ആരേയും നാറ്റിക്കുന്നില്ല.


posted by സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ at 3:49 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home