Monday, July 10, 2006

Durga here... - enchuvaTi - pls correct the errors if any.

hari Sree Ga Na pa tha ye nama:

a A(aa) e E(ee) u oo r^ e E ai o O au am a:

ka kha ga gha nga
cha chha ja jha nja
ta tHa Da dHa Na
tha THa da DHa na
pa pha ba bha ma
ya ra la va
Sa sha sa ha
La zha Ra

posted by സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ at 9:57 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home