Wednesday, June 14, 2006

എന്റെ മലയാളം - ഗുരുവും ശിഷ്യനും

ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ:
ഗുരു 6ആം തരത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരെ മഹാഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മം വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഗുരു: കംസൻ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുന്നു “നിന്റെ സഹോദരിയുടെ 8ട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും”. ഇതു കേട്ട കംസൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു. വസുദേവനേം ദേവകിയേം തുറുങ്കിലിടാൻ അവൻ കല്പിച്ചു,
ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുണ്ടായി, കംസൻ അവനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു.
രണ്ടാമത്തെ പുത്രനെ കൊക്കയിൽ എറിഞ്ഞു.
3ആം................
...............
...................
അങ്ങനെ 8ട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിച്ചു.

ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കൂ
ഉടൻ തന്നെ രാമു കൈപൊക്കി
ഗുരു: രാമൂ ലോകത്തുള്ളവർക്കാർക്കും മഹാഭാരതത്തിൽ സംശയം ഇല്ല. പിന്നെ നിനക്കെന്തു സംശയം; ചോദിക്കൂ
രാമു: ഗുരോ, 8ട്ടാമത്തെ പുത്രൻ വധിക്കും എന്ന് കംസനറിയാമരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ വസുദേവനേം ദേവകിയേം ഒരു മുറിയിലിട്ടത്.

{ഒരു ഈമെയിൽ തർജ്ജിമ }

Ever try to email a big file, say a 100MB Video or a collection of pictures, only to have it bounce back? That's because most email programs limit file attachments to 5 or 10MB. The easiest solution is TransferBigFiles.com. A free service that lets you transfer files up to 1GB in size to anyone, even multiple recipients.

Try it Now!

posted by സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ at 11:04 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home